Spřátelené kmeny a spolky

Od samého začátku našeho vzniku spolupracujeme i s našimi přáteli z jiných spolků a uskupení a nutno říct, že bez nich by naše práce byla daleko náročnější. Prohlédněte si i jejich zajímavé projekty, věříme, že se Vám budou líbit.

Bacrie(Pravěká osada Křivolík)

Kmen Boii (Země keltů)

Keltské prameny

Skupina Nadrakka ze spolku Kalcifer Vyškov