Beltain

Výslovnost: [bjaultəňə]

Další názy: Beltine, Beltene, Bealltainne, Bealltuinne, Bealtaine

Původ a význam názvu: Svátek byl slaven v celém keltském světě. Význam slova není úplně jasný, většinou se překládá jako jasný oheň nebo Belenovy ohně. Předpokládá se, že slabika bel- může znamenat jasný/zářící a mít spojitost se slunečním bohem Belenem.

Patron: Belenus

Symboly: Oheň, Májka, česnek medvědí, kozlík lékařský, popenec

Časové období: Pohyblivý svátek slavený půl roku po Samhainu. Dnes je slaven v noci z 30. dubna na 1. května.

Význam: Svátek Beltaine je protipól Samhainu. Definitivně již končí temná polovina roku, ustávají domácí zimní práce (např. tkaní a předení) a nastává světlá a teplá polovinu roku. Stromy a květiny kvetou, rodí se mláďata, celá příroda se probouzí a všude je nový život. Také je to období, kdy se dobytek vyhání ze zimovišť zpět na pastvu.

V tuto dobu je opět možné se setkat s nadpřirozenými bytostmi, jelikož se, podobně jako na Samhain, opět stírají hranice mezi světem živých a mrtvých, resp. světem lidí a zásvětím.

Nastává také období vhodné pro hledání a budování nových příbytků a sídel.

Rituály: Rituály byly opět spojeny hlavně s očistou a ochranou skrz oheň a kouř a plodností (jako symbolem nejen nového života, ale i budoucí úrody).

• Nový oheň: V celé vsi byly uhašeny staré ohně a nové byly zapáleny pomocí žhavých uhlíků přinesených od obřadního Hlavního ohně.

• Hlavní oheň: Druidové na posvátném místě založili obřadní Hlavní oheň. Ten byl zprvu živen zvláštními druhy dřev. Od tohoto ohně byly zapalovány všechny nové ohně ve vsi.

Zapalovány byly nejčastěji na různých vyvýšených místech, a především jejich kouř měl ochraňovat před zlými a temnými silami.

• Brána Beltainu: od Hlavního ohně byly zapáleny další, zpravidla 2 ohně, které vytvořily tzv. bránu Beltainu. Dobytek vyháněný na pastvu byl veden mezi nimi.

Oheň obnovoval plodnost a měl očistnou sílu, která měla dobytku dodat sílu a zdraví, stejně tak jako lidem, kteří přes ohně přeskakovali.

• Stavění Májky: Rituál plodnosti a úrody. Májka je oloupaný kmen, převážně ze smrku nebo břízy, jen na vrcholu je ponechána koruna z větví. Ta prochází velkým květinovým kruhem ozdobeným stuhami.

Jedná se o symbol mužského falusu vraženého do země (Bohyně).

• Očistné koupele: Stejně jako oheň očišťuje i voda. Očistné účinky měla především voda, která „nepochází ani ze země, ani z nebe“ – ráno bylo zvykem si obličej omýt ranní rosou.

Zajímavost: V dnešní době je svátek znám jako pálení čarodějnic nebo Valpuržina noc. S příchodem křesťanství byl Beltain označován jako den, kdy se slétají čarodějnice k sabatům – na základě pohanského původu, kdy lidé věřili, že nadpřirozené bytosti se mohou pohybovat mezi nimi (podobně jako na Samhain). Proto se jej křesťané snažili nejprve vymýtit, když se jim to nepodařilo, zasvětili jej sv. Valpurgis, která byla symbolem boje proti temným silám. Ve středověku byl navíc v rámci symboliky boje dobra se zlem zasvěcen i apoštolům Filipovi a Jakubovi (odtud také Filipojkubská noc). Pohanský význam ale i tak přetrval dodnes.

Byliny spojené s tímto svátkem měly mít i různé magické vlastnosti. Tradovalo se, že polévka z česneku uvařená o Beltainu zaháněla zlé duchy. Dále, že pokud si někdo dal do úst kořen kozlíku lékařského a pak někoho políbí, tak mu dotyčný neodolá. A nakonec, že věnec z popence upletený tuto noc a nasazený na hlavu umožní poznat nadpřirozené bytosti ukryté mezi lidmi.