• Úvod do keltského náboženství

  Úvod do keltského náboženství

  Okolo víry Keltů, uctívání bohů, svátků a rituálů koluje v dnešní době mnoho mýtů a je těžké se orientovat v tom, jak to tehdy opravdu bylo. Zvláště, co se týče víry těch středoevropských, jelikož o té máme dokladů málo a pro dnešní zájemce je velice zkreslena nepravdivými informacemi a ostrovní mytologií, převážně Irskou, která je pro kontinentální…

 • Kolo roku

  Kolo roku

  V souvislosti s keltskými svátky jste se již určitě setkali s pojmem Kolo roku. Co to ale vlastně znamená a proč se používá zrovna tohle označení? Nejprve je potřeba si říct, že Keltové vnímali plynutí času trochu jinak než my a vše v jejich životě bylo spojené s určitým koloběhem. Tím byla symbolika koloběhu života…

 • Podzimní rovnodennost

  Podzimní rovnodennost

  Další názvy: Původní název svátku pro středoevropské keltské osídlení není znám. V různých zdrojích se ale můžete setkat s názvy, které pocházejí z pozdějších/modernějších dob: Mabon (moderní označení užívané ve Wicce, Neodrudismu atd.), Herfest (pozdější staroanglické označení znamenající podzim nebo sklizeň), Halig (pozdější staroanglické označení znamenající svatý nebo zdravý – již je vidět vliv křesťanství),…

 • Lughnasad

  Lughnasad

  Výslovnost: [lúnəsə] Další názvy: Lughnasadh, Lughnasa. Občas se můžete setkat s názvem Lammas, který ale nemá s tímto svátkem nic společného – jedná se o název používaný ve Wicce, pravděpodobně vycházející z anglosaského Loaf-Mass. Původ a význam názvu: Název je složeninou jména boha Lugha a koncovkou –nasad, která má pravděpodobně význam jako pamětní nebo slavnostní…

 • Letní slunovrat

  Letní slunovrat

  Další názvy: Alban Hevin, Meán Samhraidh – problematika názvů je stejná jako u předchozích svátků (slunovraty a rovnodennosti), Litha – pochází od Anglosasů, pravděpodobně označení měsíců červen a červenec, poprvé se objevuje v díle Bedy Ctihodného z 8. století De Temporum ratione – stejně jako předchozí názvy tedy není původním keltským označením, ale moderní dobou…

 • Beltain

  Beltain

  Výslovnost: [bjaultəňə] Další názy: Beltine, Beltene, Bealltainne, Bealltuinne, Bealtaine Původ a význam názvu: Svátek byl slaven v celém keltském světě. Význam slova není úplně jasný, většinou se překládá jako jasný oheň nebo Belenovy ohně. Předpokládá se, že slabika bel- může znamenat jasný/zářící a mít spojitost se slunečním bohem Belenem. Patron: Belenus Symboly: Oheň, Májka, česnek…

 • Brigid

  Brigid

  Původ jména: Irsko Další jména: Jejími známými protějšky jsou britská Brigantia a východogalská Brigindo. Analogie bohyně pro naše území není známa. Důležití bohové spojovaní s významnými svátky a postaveními v keltské mytologii byli ale uctíváni napříč celým Kelty obývaným územím. Hlavní význam a atributy měli stejné, přestože se někteří lišili jménem a některými drobnými odchylkami,…

 • Jarní rovnodennost

  Jarní rovnodennost

  Další názy: Alban Eilir – pochází z moderní doby – zavedl jej velšský badatel Iolo Morganwg, jehož vědecké dílo se po jeho smrti ukázalo být podvrhem. Patron: Brigid Symboly: Vejce, prvosenka jarní, první jarní byliny a rodící se mláďata. Časové období: Pohyblivý svátek slavený v den jarní rovnodennosti, která nastává kolem 21. března – v…

 • Imbolc

  Imbolc

  Další názy: Oimelc [čti ímelk] Dle některých novodobějších hypotéz název vychází z označení La’áOimelc, což znamená “ovčí mléko”. Patron: bohyně Brigid Bohyně Brigid byla uctívána v Irsku. Její analogie z území střední Evropy není dochována, proto je v dnešní době se svátkem Imbolc spojována Brigid po celém území. Symboly: Brigitin uzel, bříza, sněženka Sněženka je…

 • Zimní Slunovrat

  Zimní Slunovrat

  Symboly: Poleno, stálezelené rostliny (symbolizující život) – jmelí, jedle, smrk, břečťan, cesmína (na západě); oheň, svíčky, světlo (symbolizující slunce a jeho návrat). Další názvy: Meán Geimhridh (střed zimy, ir.), Alban Arthuan (Artušovo světlo, wel.) Původní keltský název není znám, tato pojmenování pochází až z pozdějších dob. Meán Geimhridh pochází z irštiny a je to jméno…