Podzimní rovnodennost

Další názvy: Původní název svátku pro středoevropské keltské osídlení není znám. V různých zdrojích se ale můžete setkat s názvy, které pocházejí z pozdějších/modernějších dob: Mabon (moderní označení užívané ve Wicce, Neodrudismu atd.), Herfest (pozdější staroanglické označení znamenající podzim nebo sklizeň), Halig (pozdější staroanglické označení znamenající svatý nebo zdravý – již je vidět vliv křesťanství), Meán Fomhair (hypotetický název pocházející z Irštiny, znamená střed sklizně/podzimu) a Alban Elfed ( ?Hostina Avalonu?, pochází z moderní doby, zavedl jej velšský badatel Iolo Morganwg, jehož vědecké dílo se po jeho smrti ukázalo být podvrhem).

Patron: Lugh

Symboly: roh hojnosti, jablka, ořechy a další oblé plody sklízené na podzim.

Časové období: Pohyblivý svátek slavený v období podzimní rovnodennosti. Dnes je mu přisuzován den 22. nebo 23. září.

Význam: Období, kdy se světelný den zkracuje, a noci se prodlužují. Vrcholí období sklizně před blížící se temnou polovinou roku. Je to čas plný zklidnění, lidé se vracejí domů a chystají se na nadcházející zimu (ať už uskladňováním sklizených potravin nebo přípravami na různé opravy, přástky apod.). Do této doby musí být dokončena setba ozimu a prasata se ještě naženou do lesa, aby se dostatečně vykrmila bukvicemi a žaludy.

V mytologické rovině bůh Lugh pomalu předává vládu bohyni Calliech. Aby předání probíhalo plynule, dohlíží na něj samotný bůh Cernunnos – parohatý bůh vládnoucí zásvětí.

Také se traduje, že kdo v této době zabil druida, musel převzít jeho místo.

Rituály: Jako všechny svátky, nebyly ani oslavy podzimní rovnodennosti nijak skromné. Jak by také mohly, když jedním ze symbolů je samotný roh hojnosti.

• Pořádání hostin: Smyslem oslav tohoto svátku bylo hlavně setkávání rodiny, přátel, nebo i celého kmene při bohatých hostinách. Při těchto hostinách bylo servírováno to nejlepší jídlo, hosté se oblékli do nejlepších šatů a bardové je bavili recitacemi krátkých básní, hudbou a vyprávěním o svých cestách.

• Zaorávání obětin do brázd: Zaoráváním obětin do brázd si lidé chtěli naklonit Bohyni a tím si zajistit bohatou úrodu na příští rok.

• Počátek domácích prací: Bůh Lugh je nyní uctíván jako patron řemesel a domácích prací. Začíná období přástek, oprav a výroby nástrojů apod.

Zajímavost: V některých zdrojích je možné se dočíst, že se jednalo také o období vinobraní, příp. sklizně dýní. Je potřeba si uvědomit, že v této době se na našem území ani jedna z těchto plodin nepěstovala. Víno se za draho dováželo z Itálie, dýně zase pocházejí z Latinské Ameriky a do Evropy se dostaly až koncem 15. století.

Symbolem sklizně jsou tak jablka, ořechy, bukvice, žaludy, jeřabiny a další plody oblých tvarů (symbolizující hojnost), které zde v té době rostly.

S příchodem křesťanství byly svátky zasvěceny panně Marii (jako patronce sklizně) a sv. Michalovi. Dnes jsou tyto oslavy známé jako Michalské.

Zdroj obrázku: www.estilo-tendances.com