Caillech

Caillech výslovnost: [Kóljek]

Původ jména: Irsko, Skotsko

Další jména: Cailleach, Cailleach Bheur, Cailleach Beare, The Hag of Bheur nebo Beira; pro naše území původní keltské jméno neznáme, do dnešních dnů se uchovalo označení „Stařena“, „Spirálová baba“ nebo „Matka hor“. Její jméno je různorodé, v závislosti na kraji a regionu, ve kterém se objevuje – jako u skoro všech keltských bohů.

Význam jména: Zahalená; Pod kápí; Zastřená žena – v přeneseném významu Žena s kapucí nebo také Ta, o níž nikdo nic neví.

Popis: Původně jedna ze tří forem mateřské bohyně (dívka, žena, stařena) – její zimní podoba (stařena). Bývá popisována jako shrbená stařena s modrou kůží, třetím okem a dlouhými bílými vlasy vlajícími ve vichru.

Z keltských dob pochází mýtus, kdy v zimě, v chladném a temném období roku od Samhainu do Beltainu, vládne krajině Caillech, a ve světlé, teplé části roku pak bohyně Brìghde (Brigid).

Můžeme ji vnímat jako personifikaci divoké přírody, síly přirozeného výběru, která zabíjí a odnáší vše, co je příliš staré, slabé, nemocné a neschopné dále bojovat, a zachovává a chrání mladé, silné a zdravé. Přináší bouři, sněžení a mráz, zároveň je ale i ochránkyní přírody a zvířat pro nehostinnou část roku.

Podle pověstí i ona sama prochází cyklem koloběhu života – zimě vládne jako ohyzdná stařena, na teplou část roku se ovšem mění v mladou dívku (podle mladších pověstí se mění na dobu od Beltainu do Samhainu na kámen). Není jen příslibem zimy, ale je i nadějí na nový život na jaře.

Ve staré tradici byla strážkyní kouzelného kotle, v němž se vařily lektvary, propůjčující obvykle hrdinům nadpřirozené vlastnosti. Známá byla také její schopnost ovlivňovat počasí a přisuzovalo se jí i vytvoření některých pohoří a hor.

Atributy: cesmína, hlodáš, jelen

Zajímavost: Pravděpodobně předloha pro pozdější čarodějnice – podle některých tvrzení se její kult odráží v pověstech o Černé Annis.

Černá Annis byla strašidlo/čarodějnice s modrou tváří, dlouhými špičatými zuby a železnými drápy na rukou objevující se ve folkloru severní Británie. Podle legendy straší v krajině Leicestershire, kde žije v jeskyni v Dane Hills a krade malé děti.

Děti chodí krást pouze, když je úplněk. Věří totiž na kouzlo, kde stálo, že když se napije lidské krve o půlnoci, zesílí. Hledá pouze nic netušící děti a jehňata, aby měla co k jídlu a aby je nemusela vláčet celou cestu, tak jim vytahá kůži a pověsí je na strom.

Podle pověsti se nemůže dostat do domu, když jsou rodiče vzhůru.