Brigid

Původ jména: Irsko

Další jména: Jejími známými protějšky jsou britská Brigantia a východogalská Brigindo.

Analogie bohyně pro naše území není známa. Důležití bohové spojovaní s významnými svátky a postaveními v keltské mytologii byli ale uctíváni napříč celým Kelty obývaným územím. Hlavní význam a atributy měli stejné, přestože se někteří lišili jménem a některými drobnými odchylkami, které nejsou až tak podstatné. Proto je pro zjednodušení možné použít i jejich známé protějšky.

Význam jména: Vznešená, Mocná

Popis: Velká mateřská bohyně, která byla ochránkyní životadárných sil přírody, zabezpečovala úrodnost a pečovala o vše nově narozené (včetně dětí, jelikož o své přišla). Vystupuje v triádě společně se svými dvěma sestrami stejného jména, které opatrovaly lékaře a kováře. Vlastnila také 2 kouzelné voly Feaa a Femena.

Jejím druhem je bůh Bres, s nímž měla synka Ruadána.

Dle Irské mytologie je Brigid spojována i se smrtí – úmrtí jejího synka Ruadána mělo v Irsku poprvé vyvolat pláč a smutek.

Vztah s jejím druhem se odráží ve dvou keltských svátcích. V době Imbolcu, kdy Brigid pomalu přebírá vládu, přestože stále ještě větší silou vládne Stařena (Caillech), a tvoří se počátek jejího vztahu s Bresem, který po zimě vystupuje jako mladý a neklidný berserk. Jarní rovnodennost je zase vrcholem jejich vlády.

Římané ji ztotožňují se svou bohyní Minervou.

Podle Cormacova glosáře z 10. století se Brigid později přisuzuje i spojitost s věštectvím, poezií a moudrostí.

Atributy: Hlavním atributem je oheň znázorňovaný svastikou, ze které se vyvinul Brigitin uzel – jeden ze symbolů svátku Imbolc. Také jí byly zasvěceny četné prameny, řeky a studánky jako nositelé oplodňujících a léčivých sil.

Zajímavost: Dle irské mytologie je Brigid dcerou boha Dagdy (nejvyšší bůh irské mytologie) a pochází z rodu Tuátha dé Danannů. Tuátha dé Danannové měl být božský rod, který poprvé osídlil Irsko.

V legednách vystupuje jako smrtelnice a jako bohyně byla ochránkyní Leinsteru – východního Irska a centrem jejího kultu bylo Kildare.

V Irsku je bohyně Brigid pravděpodobně předlohou pro sv. Brigitu z Kildare. O této svatici není jisté, zda skutečně existovala, nebo je pouhou transformací původní pohanské bohyně.

Svaté Brigitě z Kildare byl zasvěcen 1. únor – doba, kdy Keltové slavili Imbolc. Klášter v Kildare, jehož měla být představenou (dle irské křesťanské tradice v 7. století), byl údajně založen na místě původní pohanské svatyně zasvěcené bohyni Brigid. V tomto klášteře byl udržován oheň, který stínil vzrostlý hloch.

V legendách, které jsou spojeny se sv. Brigitou, si zachovala mnohé ze své pohanské předlohy. Měla se narodit na prahu domu, díky čemuž patřila mezi 2 světy (mezi svět živých a mrtvých), od samého narození ji měly provázet plameny a ohňová znamení. Měla vládnout živlům, léčit nemocné, křísit mrtvé a obdarovávat chudé a ty, kteří si to zasloužili.