Imbolc

Další názy: Oimelc [čti ímelk]

Dle některých novodobějších hypotéz název vychází z označení La’áOimelc, což znamená “ovčí mléko”.

Patron: bohyně Brigid

Bohyně Brigid byla uctívána v Irsku. Její analogie z území střední Evropy není dochována, proto je v dnešní době se svátkem Imbolc spojována Brigid po celém území.

Symboly: Brigitin uzel, bříza, sněženka

Sněženka je symbolem svátku jako první kvetoucí květina, která předurčuje blížící se jaro.

Bříza je strom bohyně Brigid a představuje nové začátky. Probouzející se život, pouhým okem neviděný, symbolizuje „obnovené“ proudění mízy ve stromech. V tuto dobu se údajně právě sbírala míza z břízy.

Časové období: Předvečer dne v polovině zimy – mezi svátky Samhain a Beltain, v dnešní době je mu určen předvečer 1. února (dnešní Hromnice).

Význam: Svátek, který byl slavený v podstatě uprostřed zimy. V době, kdy zima sice pořád vládne, ale již pomalu ustupuje, den se prodlužuje a temná část roku pomalu končí. Bohyně Caillech (bohyně stařena) se s končící zimou pomalu přeměňuje a přichází v podobě Brigid (bohyně panna), která přináší světlo, příslib tepla v domovech, očistu a počátek nové úrody. Ovce začínají produkovat mléko a rodí se jehňata, pod sněhem se objevuje zelená tráva, vyrůstají první květy, ve stromech začíná proudit míza.

Světlo je u Keltů (jako i u jiných národů) symbolem očisty, a tuto očistu přinášela právě bohyně Brigid.

K bohyni se začínají obracet kováři, kteří připravují své nástroje, i zemědělci, kteří v tuto dobu sledují změny počasí.

Rituály: Rituály spojené s oslavami Imbolcu se nejspíše lišily kmen od kmene. Najdeme ale i takové, které byly pro všechny stejné a ty si zde představíme.

• Brigitin uzel: Ženy v tuto dobu pletly ze slámy, sítiny nebo proutí tzv. Brigitin uzel, který se věšel na dveře. Lidé tak prosili Brigitu, aby poskytla ochranu jim i jejich domu, měl chránit před špatným počasím. Tvar uzlu vychází ze svastiky, která byla symbolem pro oheň (světlo, slunce).

• Zapalování ohníčků: Malé ohníčky se zapalovaly před domy a měly chránit zemi celý rok před kroupami a blesky.

• Nový oheň v krbech a výhních: V tento den se ve všech domech a kovárnách uhasil oheň, vymetl se popel a nový oheň zapalovaly mladé dívky, které obcházely domy s pochodní a roznášely tak nové světlo. Tyto dívky symbolizovaly bohyni Brigid.

• Slaměné panenky: Malé slaměné panenky oblečené do šatů roznášely mladé dívky po vesnici a lidé jim dávali dárky – tímto byla bohyně uctěna v každém domě. Tyto panenky se nazývaly brídeóg nebo také biddy.

• Věštění: Jako každý svátek, byl i Imbolc důvodem k různým věštbám. Po dohoření ohně, do kterého se vhazovaly i čerstvé jalovcové větvičky, se z popela věštilo. Jalovec má očistný a ochranitelský účinek.

• Uctění studánek a pramenů: Druidové a Drusady (ženy druidky) #DruidTG obcházeli posvátné studánky a prameny a skrze ně hledali přízeň bohyně.

• Očista: Po temné části roku bylo třeba očistit sebe i domovy. Očista probíhala omýváním vodou, ohněm, případně vymetením nečistot březovým proutím. Očista ohněm byla zajištěna pálením větviček jalovce (viz. Věštění).

• První brázda: V tuto dobu byla symbolicky započata první orba. Pluh byl ozdoben pentlemi, polit pálenkou pivem či medovinou a doprovázely jej mladé dívky. Do první vyorané brázdy se vkládaly různé obětiny bohům, které měly zajistit hojnou úrodu: mohlo se jednat o kousky sýra, chlebové placky, vylití piva, medoviny či vína.

• Určování počasí a úrody: V tento den se určovalo počasí na následující 6 týdnů. Pokud bylo na Imbolc krásné slunečné počasí, znamenalo to, že zima ještě dlouho potrvá. Bylo-li ale počasí špatné, zima měla již brzy skončit. Dle legendy z ostrova Man Caillech v tento chodí a sbírá dřevo na oheň. Pokud je krásné počasí, nasbírá hodně dřeva a zimu prodlouží. Pokud je počasí špatné, není ve sběru úspěšná a zimu ukončí.

Lidé také odhadovali, jaká bude úroda. Do dnešní doby se zachovala například pranostika – Na Hromnice jasný den přinese bohatý len.

• Hostina: Jako každý svátek se i na Imbolc připravovala velká hostina, ke které patřily určité potraviny. Pozor, na internetu najdete ve spojitosti s Imbolcem i bramborový pokrm. Logicky nemá s Kelty nic společného – brambory neznali.

Zajímavost: Jako jiné pohanské svátky se nepodařilo s příchodem křesťanství Imbolc zcela vymýtit, proto byl překryt svátky novými, jejichž zvyky vychází z původních tradic.

V dnešní době se v tento den slaví Hromnice, kdy se zapalují svíčky zvané Hromničky (přenesený zvyk zapalování ohníčků), ty se pak druhý den používají při rituálu ohně k požehnání hrdla na počest svatého Blaise.

Původní bohyni Brigid nahradila panna Marie, které byly zasvěceny i další první květiny (bledule, šafrán, talovín zimní). Přesto ani ona zcela nevymizela. Z původní keltské bohyně Brigid pravděpodobně v Irsku vznikla svatá Brigita z Kildare, nebo také Brigita Irská.

Brigid měla být zobrazována v bílém šatu a celkově měla být její barva bílá. Dle některých výkladů měla být předlohou nevěsty – panna oděná v bílém symbolizující čistotu, stejně tak by mělo z jejího jména vycházet i anglické označení nevěsty – bride. Otázka je, nakolik mohou být tyto spekulace pravdivé, jelikož bílá barva svatebních šatů je poměrně novodobá záležitost, navíc panenství nebylo pro Kelty nijak extra významné (uctívání spojení panna-nevinnost-čistota přišlo až s rozšířením křesťanství). V praktickém životě byla důležitá hlavně matka – dárkyně života.

Jak uplést uzel https://www.adam.cz/clanek-2017020004-brigitin…